● 15. december 2018
● 10. august 2017
● 13. júl 2017
● 9. jún 2017
● 13. apríl 2017
● 18. november 2016
● 2. november 2016
● 18. október 2016
● 12. október 2016
● 19. august 2016